Mötesplatsens bil

Nu har vi en bil med kylmöjligheter för att kunna köra ut mat och kylvaror.