BILJARD

 8-Ball är den vanligaste typen av biljard. För att kunna spela 8-ball behöver man ett set bollar som innehåller en vit köboll och 15 andra bollar, numrerade från 1-15. Bollarna numrerade 1-7 benämns som låg serie, medan bollarna 9-15 benämns som hög serie. En spelare ”väljer” serie genom att med en korrekt stöt sänka en boll från denna.

 

Priser & bokning

125kr/60min

Tillbaka till Aktiviteter