BILJARD

8-Ball är den vanligaste typen av biljard. För att kunna spela 8-ball behöver man ett set bollar som innehåller en vit köboll och 15 andra bollar, numrerade från 1-15. Bollarna numrerade 1-7 benämns som låg serie, medans bollarna 9-15 benämns som hög serie. En spelare ”väljer” serie genom att med en korrekt stöt sänka en boll från denna. Sen gäller det att sänka alla sina bollar och avsluta med den svarta bollen, 8:an. 

Priser & bokning
125kr/60min

Tillbaka till Aktiviteter