Projekt pågående

(H)elsäker energi och resilliens – ett hållbart samhälle
– ett Vinnova projekt

Kort beskrivning och bakgrund

Syfte:  

  • Härlundabygden AB i Häradsbäck drivs av att skapa livskraft och trygghet på orten. Lokal energiförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid kris är en del av projektmodellen för att stärka landsbygdens oberoende och är ett bidrag i omställningen till fossilfri energi. 

Mål:  

  • I detta projekt vill vi skapa ett system som består av en organisatorisk del och en teknisk del. 

Organisatorisk del: 
Lokal Resurs Grupp (LRG) 

  • En LRG har lokal förankring
  • En LRG består av människor från bygden som arbetar för bygden vid en kris
  • En LRG organiserar och utbildar lokala resurser i att hantera kriser skapar därmed goda förutsättningar för att kunna agera effektivt vid olika samhällsstörningar. 

Teknisk del: 
Enkelt uttryckt, ur solenergi ska den tekniska lösningen generera livskraft, trygghet, el, värme och även bidra till klimat- och energiomställningen.

Att vara självförsörjande på energi om det omgivande energisystemet havererar. Exempelvis vid extrema väderförhållanden, haverier, sabotage eller andra händelser som kan leda till långa störningar och stopp av elleveranser.

Detta uppnås genom ett lokalt energisystem som ska säkerställa försörjning av el samt spillvärme som ska försörja äldreboendet samt Mötesplats Häradsbäck under 2 veckor. Detta ska kunna erbjuda medborgarna nödvändig service under dessa 2 veckor såsom värme, vatten, varm mat med mera. 

För att detta ska vara en investering som även utanför kristid genererar nytta ska det även ges möjlighet att tanka fordon med vätgas samt att kunna sälja överskottsel till det befintliga elnätet. Även avsättning syrgas kan vara en del av affären. Detta för att ytterligare stärka en livskraftig ort.

Konceptet ska kunna appliceras på andra orter där behoven kan se annorlunda ut. Därför ska konceptet vara modulärt, skalbart för andra.

Lokalekonomisk Analys (LEA) –  ett Leader Linné Småland projekt

Hybridbutik – ett ALMI / Länsstyrelsen projekt

Kort beskrivning och bakgrund 

Mötesplats Häradsbäck bedriver idag en mindre lanthandel som är bemannad mellan 9-18 vardagar, lördagar 9-15, söndagar 11-15. Färre och färre arbetar idag 8-17 vilket gör det svårare att anpassa öppettiderna. Lanthandeln i Häradsbäck ligger i direkt anslutning till riksväg 120 där det passerar ca 1000 fordon /dygn. över 10 % av dessa består av tung trafik. Lanthandeln erbjuder idag alla tänkbar service som post/paketutlämning, systembolag, apotek, svenska spel. Man kan även tanka gasol/lpg i lösvikt vilket kräver manuell betjäning utomhus. Detta moment tar ca 10 min /kund vilket medför att kassan ofta då är obemannad och andra kunder får vänta.                                                                       För att ta servicen till nästa nivå vill vi nu utveckla lanthandeln till en ”hybrid butik” där man erbjuder kunderna att handla utanför normal öppettid i en då obemannade butiken. Dagens kassasystem skall integreras till möjligheten att även kunna betala via mobiltelefon. Mobilt bankid kopplas för identifiering, scanning, betalning och öppning/låsning av dörr. Även nya kameror måste installeras av säkerhetsskäl. Möjligheten att kunna scanna och betala själv ger kunderna en bättre service även då butiken är bemannad vilket även leder till mindre stress för personalen framförallt vid gasoltankning. Lanthandeln är många gånger navet i en levande landsbygd och så även Mötesplats Häradsbäck. 

Syfte:

  • Öka konkurrenskraften genom bättre flexibilitet, tillgänglighet och öppettider vilket vi hoppas kommer att bidra till att vi kan fortsätta upprätthålla servicen på landsbygden.  

Mål:  

  • Ökad servicegrad
  • Behålla antal anställda 
  • Ökad omsättning och lönsamhet
  • Förutom ovanstående har insatsen även en målsättning utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tidplan 

Projektstart förstudie: April med avslut 6 månader senare 2022. 

Nätverket Lanthandlarna – ett ALMI / Region Kronoberg projekt

Tankesmedja – ett Länsstyrelsen projekt