Ställplats Häradsbäck

På Mötesplats Häradsbäck kan nu turister och besökare i våra bygder rasta på en utmärkt Ställplats – nära till allt – skogen, naturen, sjöar och allehanda utomhusaktiviteter.
Ställplats med eluttag för 3 husbilar.

Därtill finns våra servicerum med möjlighet att bruka tvättmaskin, torktumlare, dusch toalett och tömning av latrin för husbil mm.
Wifi finns också för våra besökare.
Under Mötesplats Häradsbäcks öppettider finns Handelsboden, Café Linnéa & Restaurang, gasolpåfyllning och aktivitetspark utomhus.
I vår aktivitetshall finns en bar med fullständiga rättigheter, boulebanor, skjutsimulator, golfsimulator, biljard, shuffleboard, dart och armbrytarbord.

Du har fri tillgång till grillplatsen i den sköna Härlunden.

Ställplats Häradsbäck kan bokas eller beställas på plats i Handelsboden i Häradsbäck.
195 SEK per natt

Vid förlorad nyckel blir kunden ersättningsskyldig med 500:-

Viktigt att du lämnar servicerummen som du själv vill finna dem.

Information om allt som finns att uppleva och göra i Härlunda med omnejd hittar du i Handelsboden. Välkommen in!

handelsboden@haradsback.se

Telefon: 0476-600 17

Se också vår sida för Turism

VÅRA ORDNINGSREGLER – på ställplats Härlunden

  • Grillning får endast göras i grill pga. brandfaran. 
  • Hundar ska hållas kopplade och rastas utanför området. För allas trevnad, plocka upp efter din hund!
  • Släng inga fimpar på marken, tänk på barnen och djuren!
  • Gasol- och el-utrustning skall vara prövad samt godkänd enligt gällande bestämmelser.
  • Biltvätt är ej tillåten vid servicehusen.
  • Tystnad ska iakttagas kl. 23.00–06.00
  • Elstolpar: Elkabel mellan kopplingspunkt och husvagn ska vara i god kondition och godkänt för utomhusbruk samt för rätt amperetal. Detta ansvar åligger husvagns- eller husbilsägaren. Alla kablar ska vara EU-godkända. Kabeln ska inte vara längre än nödvändigt då det innebär stora spänningsfall. 
  • Skador och förlust av ägodelar ansvarar vi ej för.

Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot ställplatsens ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avisas från området. Vid en avhysning sker ingen återbetalning och du är skyldig att betala för hela den bokade perioden.

Vid förlorad nyckel 500:- i avgift

Vi önskar dig en trevlig vistelse på Ställplats Härlunden.

www.haradsback.se

Varmt välkomna!