Historia

Herlunda

All historia börjar med en berättelse. Om de som kom hit först, bosatte sig i våra skogar, brukade jorden, födde nya generationer, begravde sina döda och kämpade för att kommande generationer skulle få det liv vi lever i dag. Den berättelsen, den kunskapen vill vi på olika sätt föra vidare, i tacksamhet över de som berikat vår bygd och för att kommande generationer skall känna stoltheten över vår bygd också i framtiden.
Vi samarbetar med våra olika föreningar för att samla in kunskap och göra bygden rik på minnen.

Backstuga i Härlunda församling
Härlunda kyrka mitt i byn.
Smålands landskapsblomma – Linnéan