Krisberedskap

Alla som varit i en kris av något slag vet att vi inte klarar oss ensamma. Vi behöver varandra, vi behöver vara förberedda och vi behöver en MÖTESPLATS där vi kan möta varandra.

Häradsbäcks Mötesplats vill vara just ett sådant ”redskap” för vår bygd skall stå stark också om faror, olyckor eller kriser drabbar vår bygd.
Alla som minns Gudrunstormen vet att vi behöver varandra, vi behöver samverka och redan nu stå redo.
Kom med du också i det arbetet.

Mer information kommer inom kort.

Krisberedskap och information Älmhults kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap