Gasol / LPG

Vi är billigast i Småland på gasol.

Pris

Vid påfyllning av gasol  34 kr/kg.

Vid tankning av bil 15kr/liter

 

Stålflaskor Kompositflaskor Tanka bil Övrigt

P6– 925kr*

PC5 –
1225kr*

 

15kr/liter

Regulator – 180kr

P11 – 950kr*

PC10 – 1275kr*

 

Slang – 53kr/m

     

Slangklämma – 10kr


*Pris exkl gasol.

 

VIKTIG INFORMATION

Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.

Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.

I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.

Flaskorna ska alltid förvaras stående.
Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.


Epost: gasol@haradsback.se
Telefon: 0476-600 17