Gasol / LPG

Pris

Vid påfyllning av gasol  23 kr/kg.

Vid tankning av bil 9kr/liter

Stålflaskor Kompositflaskor Tanka bil Övrigt

P6– 650kr

PK5 –
1150kr

9kr/liter

Regulator – 170kr

P11 – 850kr

PK10 – 1350kr

 

Slang – 53kr/m

     

Slangklämma – 10kr


VIKTIG INFORMATION

Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.

Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.

I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.

Flaskorna ska alltid förvaras stående.
Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.


Epost: gasol@haradsback.se
Telefon: 0476-600 17